Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2015A05070
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 6 september 2016 Brief van het lid Tellegen inzake verdediging van het initiatiefvoorstel - 34007-14

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 september 2016

Besluitenlijst 2015A0506916
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 20 juni 2016. Brief van het lid Tellegen inzake mede-verdediging van het initiatiefvoorstel door het lid Van Veen - 34007-11

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.3

7 juli 2016

Besluitenlijst 2015A0506716
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 2 juni 2016. Nota naar aanleiding van het verslag - 34007-9

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

13 juni 2016

Besluitenlijst 2015A0506716
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 2 juni 2016. Nota van wijziging - 34007-10

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.3

13 juni 2016

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2014A0498316
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, O.C. Tellegen (VVD) - 9 september 2015. Brief van het lid Tellegen inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 34007-4

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

2 oktober 2015

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)