Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Behandeling wordt voortgezet
Brief lid / fractie
Brief lid / fractie
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Brief lid / fractie
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)