Stemming

Motie van het lid Buitenweg c.s. over de ZSM-bijstand

83,3 %
16,7 %


PVV

VVD

PvdD

PvdA

FVD

SP

CDA

DENK

GL

50PLUS

SGP

D66

CU


Nr. 51 MOTIE VAN HET LID BUITENWEG C.S.

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de ZSM-aanpak vaak tot gevolg heeft dat betrokkenen ingaan op een OM-aanbod zonder zich te realiseren dat ze daarmee een strafblad krijgen;

overwegende dat het gereserveerde budget voor rechtsbijstand is ingetrokken;

overwegende dat vóór het einde van het jaar duidelijkheid ontstaat hoe ZSM-rechtsbijstand zal worden vormgegeven, maar dat dan budget ontbreekt om ook daadwerkelijk rechtsbijstand te verlenen in ZSM-zaken;

verzoekt de regering, de Kamer te informeren wanneer en, zo ja, hoe ZSM-rechtsbijstand zal worden geboden in 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Van Nispen

Azarkan


Motie van het lid Buitenweg c.s. over de ZSM-bijstand

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Kathalijne Buitenweg (GL), Farid Azarkan (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-51.html