Stemming

Motie van het lid Hiddema over de invoering van het legaliteitsbeginsel

5,3 %
92,7 %


Voor: Roelof Bisschop, Thierry Baudet, Léonie Sazias, Henk Krol, Martin van Rooijen, Corrie van Brenk, Theo Hiddema, Kees van der Staaij
Tegen: onbekend kamerlid, Gidi Markuszower, Eppo Bruins, Arne Weverling, Mustafa Amhaouch, Lenny Geluk-Poortvliet, Carla Dik-Faber, Jaco Geurts, Erik Ziengs, Michel Rog, Tom van der Lee, Geert Wilders, Sandra Beckerman, Jeanine Hennis-Plasschaert, Bart van Kent, Achraf Bouali, Khadija Arib, Esther Ouwehand, Nine Kooiman, Gert-Jan Segers, Hanke Bruins Slot, Antoinette Laan-Geselschap, Matthijs Sienot, Judith Tielen, Martin Bosma, Lilian Helder, Helma Lodders, Barry Madlener, Dion Graus, Joba van den Berg-Jansen, Arno Rutte, René Peters, Lilianne Ploumen, Frank Futselaar, Foort van Oosten, Aukje de Vries, Liesbeth van Tongeren, William Moorlag, Malik Azmani, Pieter Omtzigt, Albert van den Bosch, Martin Wörsdörfer, Rob Jetten, Tunahan Kuzu, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Danai van Weerdenburg, Jan Paternotte, Madeleine van Toorenburg, Agnes Mulder, Paul van Meenen, Gabriëlle Popken, Sharon Dijksma, Jan Middendorp, Sjoerd Sjoerdsma, Attje Kuiken, Chris van Dam, Henk Nijboer, Anne Kuik, Erik Ronnes, Daniel Koerhuis, Machiel de Graaf, Zihni Özdil, Sadet Karabulut, Remco Dijkstra, Gijs van Dijk, Sven Koopmans, Rudmer Heerema, Lodewijk Asscher, Wybren van Haga, Rens Raemakers, Lilian Marijnissen, Jasper van Dijk, Vicky Maeijer, Maarten Hijink, Frank Wassenberg, Lisa Westerveld, Hayke Veldman, Zohair El Yassini, Karen Gerbrands, Kees Verhoeven, Edgar Mulder, Kathalijne Buitenweg, Leendert de Lange, Linda Voortman, Vera Bergkamp, Léon de Jong, Klaas Dijkhoff, Pia Dijkstra, Martijn van Helvert, Bente Becker, Fleur Agema, Dennis Wiersma, Chantal Nijkerken-de Haan, Ronald van Raak, Lammert van Raan, Ockje Tellegen, Monica den Boer, Suzanne Kröger, Bas van 't Wout, Raymond de Roon, Salima Belhaj, Sophie Hermans, Harm Beertema, Roald van der Linde, Emile Roemer, Steven van Weyenberg, Selçuk Öztürk, Renske Leijten, Tjeerd de Groot, Sietse Fritsma, Harry van der Molen, Marianne Thieme, Antje Diertens, Sybrand van Haersma Buma, Jesse Klaver, André Bosman, Michiel van Nispen, Bram van Ojik, Rik Grashoff, Nevin Özütok, Jessica van Eijs, Alexander Kops, Maarten Groothuizen, Kirsten van den Hul, onbekend kamerlid, Han ten Broeke, Isabelle Diks, Alexander Pechtold, Cem Laçin, Farid Azarkan, Anne Mulder, Corinne Ellemeet, Joost Sneller, Roy van Aalst, Maurits von Martels, Evert Jan Slootweg, Bart Snels, Peter Kwint, Pieter Heerma
Niet gestemd: Femke Merel Arissen, Elbert Dijkgraaf, Joël Voordewind

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA

Voorgesteld 30 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend dat al jarenlang uit onderzoek blijkt dat het met de opsporingspercentages slecht is gesteld en de burgers ontevreden lijken over de geringe mate waarin aan hun vervolgingswensen gevolg wordt gegeven en dat een onverklaarbaar aantal aangiftes niet belandt bij de strafrechter;

overwegende dat aan deze frustrerende «verdwijning» van zaken in het traject politie richting OM richting rechter wellicht de oorzaak ten grondslag ligt dat het OM van een verplichting tot vervolging is vrijgesteld ingevolge het hier te lande geldende opportuniteitsbeginsel;

overwegende dat vanwege deze onverplichtheid bij het OM wellicht een niet overijverige politiefunctionaris, met de verwerking van aangiftes belast, zich niet bezwaard voelt deze in een lade uit het zicht van zijn superieuren te onttrekken en verder ongemoeid te laten onder het motto «wat boven mij toch niemand deert, is voor mij alle moeite niet weert»;

overwegende dat tegen dit al jaren gesignaleerde probleem de introductie van het legaliteitsbeginsel hulp kan bieden; het OM is dan tot vervolging verplicht;

constaterende voorts dat de kritische burger/aangever steeds vaker in verzet komt tegen een OM-sepot en via de artikel 12 Sv. beklagprocedure alsnog vervolging wenst af te dwingen bij het gerechtshof;

constaterende ook dat de toename van deze procedures de hoven zwaar is gaan belasten en de van regeringswege bepleitte doorlooptijden aanzienlijk zijn gaan verlengen (de procedure aangifte naar een sepot naar een beklag 12 Sv., een eventuele vervolgingsbeschikking bij het hof, terugverwijzing naar de rechtbank, berechting in eerste aanleg; zomaar vier jaar);

overwegende dat door de introductie van het legaliteitsbeginsel de burger meer genoegdoening wordt geboden en zijn proces (zonder omwegen) bij de geëigende rechter wordt aangebracht;

verzoekt de regering, te doen onderzoeken, door bijvoorbeeld het WODC, in hoeverre de invoering van het legaliteitsbeginsel kan bijdragen aan een snellere rechtspleging, aan de aangiftebereidheid van de burger en aan de ontlasting van de gerechtshoven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hiddema


Motie van het lid Hiddema over de invoering van het legaliteitsbeginsel

2017-11-30
Dossier: 34775-VI
Indiener(s): Theo Hiddema (FVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34775-VI-77.html