Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 oktober 2013
Status: Aangenomen
Brief Algemene Rekenkamer
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Nota van wijziging
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Amendement
Amendement
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Brief regering
Amendement
Amendement
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief Algemene Rekenkamer
Nota van verbetering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport