Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 oktober 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Brief Algemene Rekenkamer
Nota van verbetering