Stemming

Motie van het lid Ypma over het bevorderen van goede afspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars

80,5 %
19,5 %


VVD

PVV

D66

GL

SGP

CDA

CU

PvdA

SP

PvdD

50PLUS


Nr. 98 MOTIE VAN HET LID YPMA

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het van groot belang is dat gemeenten en zorgverzekeraars goede afspraken maken in verband met de continuïteit van zorg voor jeugdigen;

constaterende dat nog niet alle zorgverzekeraars bereid zijn om in gesprek te gaan met gemeenten over de uitvoering van de Jeugdwet waardoor deze afspraken onvoldoende van de grond zouden kunnen komen;

verzoekt de regering, te stimuleren dat zorgverzekeraars en gemeenten in gesprek gaan om de samenwerking tussen hen overal op gang te krijgen en te houden, waarbij de uitwisseling van alle benodigde gegevens, het bevorderen van kennis over zorginkoop en de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de zorginkoop voorop staan, waarbij deze samenwerking reeds start in 2013 bij het opstellen van de regionale transitiearrangementen;

verzoekt de regering, te bevorderen dat zorgverzekeraars gemeenten in 2014 in alle regio's mee laten kijken bij de zorginkoop in het kader van de kennisoverdracht;

verzoekt de regering, tevens te bevorderen dat gedurende de overgangsperiode van drie jaar afspraken worden gemaakt tussen zorgverzekeraars en gemeenten over inkoop van jeugd-ggz;

verzoekt de regering, hierbij specifiek aandacht te vragen voor het ontwikkelen van een bekostigingssystematiek die past bij integraal werken, waarbij ook nieuwe vormen van bekostiging worden onderzocht, zoals populatiebekostiging en trajectfinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ypma


Motie van het lid Ypma over het bevorderen van goede afspraken tussen gemeenten en zorgverzekeraars

2013-10-15
Dossier: 33684
Indiener(s): Loes Ypma (PvdA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-98.html