Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

253 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
26 november 2021 - 16 december 2021
Het bericht ‘Lange wachtlijst kinderopvang dwingt ouders minder te gaan werken’
Caroline van der Plas (BBB)
Dennis Wiersma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
8 juli 2021 - 29 november 2021
De compensatie van de eigen bijdrage voor kinderopvang vanwege de sluiting door Corona
Peter Kwint (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
29 oktober 2021 - 19 november 2021
De berichten ‘Hulp blijkt moeilijk’: Stad krijgt niet alle gegevens toeslagenslachtoffers’ en ‘Rechter deelt tik uit aan Belastingdienst’.
Folkert Idsinga (VVD)
Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66)
29 maart 2021 - 18 november 2021
De afwikkeling van de compensatie van gedupeerden in het Toeslagenschandaal
Renske Leijten (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66), Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)

Alle
20 december 2021
Een kinderopvangbedrijf dat betaalde uren kinderopvang niet levert, maar ook niet compenseert
Peter Kwint (SP)
Dennis Wiersma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
26 november 2021 - 16 december 2021
Het bericht ‘Lange wachtlijst kinderopvang dwingt ouders minder te gaan werken’
Caroline van der Plas (BBB)
Dennis Wiersma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
29 oktober 2021 - 19 november 2021
De berichten ‘Hulp blijkt moeilijk’: Stad krijgt niet alle gegevens toeslagenslachtoffers’ en ‘Rechter deelt tik uit aan Belastingdienst’.
Folkert Idsinga (VVD)
Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66)
28 oktober 2021 - 18 november 2021
Het wetsvoorstel Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 (35845)
Stephan van Baarle (DENK)
Dennis Wiersma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
21 oktober 2021 - 29 oktober 2021
Het bericht ‘Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire’.
Pieter Omtzigt , Inge van Dijk (CDA), Khadija Arib (PvdA), Peter Kwint (SP), Don Ceder (CU), Farid Azarkan (DENK)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66), Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD), Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66)
11 oktober 2021 - 13 oktober 2021
Het niet-indexeren van de kinderbijslag en het feit dat dat honderden miljoenen meer gaat opleveren voor het rijk door de toegenomen inflatie
Pieter Omtzigt
Dennis Wiersma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
6 oktober 2021 - 12 november 2021
Het bericht ‘Personeelstekorten kinderopvang lopen spuigaten uit: vrees voor langere wachtlijsten’.
Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Paul van Meenen (D66)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
16 september 2021 - 30 september 2021
Het bericht 'Afhandeling toeslagenaffaire loopt opnieuw vast, slachtoffers in geldnood'
Inge van Dijk (CDA)
Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66)
15 september 2021 - 30 september 2021
Nieuwe problemen die dreigen te ontstaan omdat de Commissie Werkelijke Schade nog steeds onderbemenst is
Sylvana Simons (BIJ1), Lammert van Raan (PvdD)
Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66)
10 september 2021 - 30 september 2021
Onterechte brieven van het CAK aan gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal
Mahir Alkaya (SP)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA), Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66)
10 september 2021 - 11 oktober 2021
Het artikel 'Mogelijk honderden kinderen uit gezinnen die de dupe waren van toeslagenaffaire, zijn uit huis geplaatst'
René Peters (CDA), Inge van Dijk (CDA)
Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66), Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
1 september 2021 - 28 september 2021
Problemen met ouderverklaringen en DUO
Mariëlle Paul (VVD), Hatte van der Woude (VVD)
Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
27 augustus 2021 - 30 september 2021
Toeslaggedupeerden met een zakelijke schuld
Mahir Alkaya (SP)
Hans Vijlbrief (staatssecretaris financiën) (D66)
26 augustus 2021 - 25 oktober 2021
Het toezicht in de kinderopvang.
Senna Maatoug (GL)
Dennis Wiersma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
20 augustus 2021 - 13 september 2021
Het bericht ‘Partnerverlof nadeliger voor laagste inkomens’.
Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Alexander Hammelburg (D66)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
8 juli 2021 - 29 november 2021
De compensatie van de eigen bijdrage voor kinderopvang vanwege de sluiting door Corona
Peter Kwint (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
8 juli 2021 - 7 september 2021
De documentaire ‘Goede Moeders’
Lisa Westerveld (GL)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD), Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
2 juli 2021 - 20 augustus 2021
Vrijwillige of verplichte ouderbijdrage voor kosten overblijven op school
Lisa Westerveld (GL), Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
19 mei 2021 - 16 november 2021
Belemmeringen voor gezinshuizen en pleegouders.
Lisa Westerveld (GL)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
17 mei 2021 - 25 mei 2021
Het feit dat meerdere gedupeerde ouders een brief van Incassobureau GGN hebben ontvangen.
Renske Leijten (SP), Mahir Alkaya (SP)
Alexandra van Huffelen (staatssecretaris financiën) (D66)