Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

737 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
7 januari 2021 - 9 februari 2021
Het bericht 'Zorgen om gokkende jeugd: ’Toto zoekt rand op’'
Stieneke van der Graaf (CU)
Sander Dekker (VVD)
18 januari 2021 - 5 februari 2021
Emotionele verwaarlozing en huiselijk geweld als gevolg van de lockdown
Lisa Westerveld (GL), Stieneke van der Graaf (CU), Kirsten van den Hul (PvdA)
Sander Dekker (VVD), Arie Slob (CU), Paul Blokhuis (CU)
24 december 2020 - 5 februari 2021
De forse stijging van jongeren die kampen met suïcidaliteit en eetstoornissen
Wim-Jan Renkema (GL), Lisa Westerveld (GL)
Paul Blokhuis (CU)
24 december 2020 - 5 februari 2021
Het bericht dat de crisisopvang jeugdpsychiatrie overbelast is
Kees van der Staaij (SGP)
Paul Blokhuis (CU)

Alle
9 februari 2021
De toename van seksueel geweld tijdens de coronacrisis
Attje Kuiken (PvdA), Kirsten van den Hul (PvdA)
Ferdinand Grapperhaus (CDA), Paul Blokhuis (CU), Ingrid van Engelshoven (D66)
5 februari 2021
De brief van werkgroep kind in AZC ‘Impact corona op kinderen in AZC’s’
Maarten Groothuizen (D66)
Ankie Broekers-Knol (VVD)
25 januari 2021
Het bericht 'Proef met sneltesten voor studenten in Groningen op Zernike'
Eppo Bruins (CU)
Ingrid van Engelshoven (D66)
18 januari 2021 - 5 februari 2021
Emotionele verwaarlozing en huiselijk geweld als gevolg van de lockdown
Lisa Westerveld (GL), Stieneke van der Graaf (CU), Kirsten van den Hul (PvdA)
Sander Dekker (VVD), Arie Slob (CU), Paul Blokhuis (CU)
12 januari 2021 - 2 februari 2021
De schaderegeling voor slachtoffers in de jeugdzorg
Lisa Westerveld (GL)
Sander Dekker (VVD), Paul Blokhuis (CU)
7 januari 2021 - 9 februari 2021
Het bericht 'Zorgen om gokkende jeugd: ’Toto zoekt rand op’'
Stieneke van der Graaf (CU)
Sander Dekker (VVD)
7 januari 2021 - 5 februari 2021
Het belang van het openhouden van speeltuinen
Michiel van Nispen (SP)
Tamara van Ark (VVD)
24 december 2020 - 5 februari 2021
Crisismeldingen in de jeugd-ggz
Attje Kuiken (PvdA)
Hugo de Jonge (CDA)
24 december 2020 - 5 februari 2021
Het bericht dat de crisisopvang jeugdpsychiatrie overbelast is
Kees van der Staaij (SGP)
Paul Blokhuis (CU)
24 december 2020 - 5 februari 2021
De forse stijging van jongeren die kampen met suïcidaliteit en eetstoornissen
Wim-Jan Renkema (GL), Lisa Westerveld (GL)
Paul Blokhuis (CU)
9 december 2020 - 13 januari 2021
Bezuinigingen op kinderen in armoede
Gijs van Dijk (PvdA)
Bas van 't Wout (VVD)
4 december 2020 - 11 januari 2021
Het bericht ‘Scouting en jeugd- en jongerenwerk bestolen’.
René Peters (CDA), van Beukering-Huijbregts
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
3 december 2020 - 11 december 2020
Sluiten van jeugdzorginstelling Intervence
Attje Kuiken (PvdA)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
3 december 2020 - 11 december 2020
Het bericht 'Ernstige zorgen over het verdwijnen van ‘de Zeeuwse IC op het gebied van jeugdzorg’'
Niels van den Berge (GL), Lisa Westerveld (GL)
Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
11 november 2020 - 1 december 2020
Het seksueel misbruik van jongeren in de gehandicaptenzorg
Attje Kuiken (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU), Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 november 2020 - 17 december 2020
De verder verslechterde financiële positie van jeugdzorginstelling Elker
Henk Nijboer (PvdA), Attje Kuiken (PvdA)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
6 november 2020 - 16 december 2020
Het bericht dat na het voortgezet speciaal onderwijs de meeste leerlingen een uitkering wacht.
Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
29 oktober 2020 - 13 november 2020
Tempo maken bij aanpak jeugdwerkloosheid
Eppo Bruins (CU), Gijs van Dijk (PvdA)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
27 oktober 2020 - 20 november 2020
Gesprekken met jongeren in Caribisch Nederland
Nevin Özütok (GL)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA), Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
21 oktober 2020 - 17 november 2020
Antwoorden op vragen inzake de berichten ‘Tekorten aan jeugdzorgers steeds nijpender’ en ‘Sterke daling nieuwe werknemers in de jeugdzorg: ‘Zo gaat het kapot’
Martin Wörsdörfer (VVD), Lisa Westerveld (GL)
Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)