26,2 %
73,8 %

PvdA

CU

PvdD

CDA

PVV

SGP

SP

GL

D66

50PLUS

VVD


Nr. 94 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in veel gemeenten geïnvesteerd is in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's);

constaterende dat via veel CJG's intensieve samenwerking tussen verschillende jeugdhulpdisciplines wordt bewerkstelligd;

overwegende dat een CJG het voorportaal kan zijn voor laagdrempelige hulp;

is van mening dat er CJG's zijn die kunnen uitgroeien tot spil van het lokale jeugdbeleid en bijdragen aan een lokale infrastructuur waarin onderwijs, opvang, opvoeding en vorming meer in onderlinge samenhang functioneren;

verzoekt de regering, het kind niet met de badwater weg te gooien en de CJG's na inwerkingtreding van de Jeugdwet via de VNG met kennis en kunde te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind