Stemming

Amendement van de leden Bergkamp en Voortman over het schrappen van het woord "slechts" in de aanhef van het derde lid van artikel 8.1.1.

89,9 %
10,1 %


50PLUS

CU

PvdA

PvdD

SGP

SP

VVD

D66

CDA

GL

PVV


Nr. 109 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN VOORTMAN

Ontvangen 17 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 8.1.1, derde lid, vervalt in de aanhef het woord «slechts».

Toelichting

In de formulering van de aanhef van het derde lid van artikel 8.1.1 lijkt het woord «slechts» een onnodige en overbodige inperking van het recht een op persoonsgebonden budget te suggereren. De formulering van de aanhef wijkt hiermee ook af van de formulering in bijvoorbeeld het vijfde lid, waarin dit niet is opgenomen. De indieners stellen daarom voor het woord in de aanhef te schrappen.

Bergkamp Voortman


Amendement van de leden Bergkamp en Voortman over het schrappen van het woord "slechts" in de aanhef van het derde lid van artikel 8.1.1.

2013-10-17
Dossier: 33684
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-109.html