Kamerstuk 33684-68

Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 7.4.5 opgenomen delegatiegrondslag

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


8,7 %
91,3 %

PvdA

SP

D66

SGP

CU

50PLUS

PvdD

GL

CDA

VVD

PVV


Nr. 68 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 7.4.5 vervalt.

Toelichting

Artikel 7.4.5 biedt grondslag voor het stellen van nadere regels omtrent de gegevens zoals bedoeld in de artikelen 7.4.1 tot en met 7.4.3, de wijze van verwerking en de verstrekking, de tijdvakken en het nader bepalen van categorieën van verstrekkers. In de genoemde artikelen is al voldoende geregeld daarom stelt de indiener voor dit artikel te schrappen.

Keijzer