Stemming

Motie van de leden Leijten en Kooiman over niet overgaan tot het samenvoegen van budgetten

12,1 %
87,9 %


SGP

PvdD

VVD

CU

GL

SP

CDA

PvdA

50PLUS

PVV

D66


Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de budgetten voor de decentralisatietaken – de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet-- samen wil voegen tot een sociaal deelfonds;

van mening dat het op lokaal niveau wenselijk is om te zien welke middelen voor welke taken via het Gemeentefonds binnen komen;

van mening dat het samenvoegen tevens het toezicht beperkt op de (financiële) uitvoering van deze drie wetten;

verzoekt de regering, niet over te gaan tot samenvoegen van de budgetten die gemeenten krijgen voor gedecentraliseerde taken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Kooiman


Motie van de leden Leijten en Kooiman over niet overgaan tot het samenvoegen van budgetten

2013-10-15
Dossier: 33684
Indiener(s): Renske Leijten , Nine Kooiman
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-85.html