Nr. 92 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in Nederland honderden zwerf- en multiprobleemgezinnen zijn waarvoor een woonplaatsbeginsel geldt;

constaterende dat het regelmatig voorkomt dat vader en moeder ieder in een verschillende gemeente wonen en het kind niet bij de ouder die het gezag heeft woont;

overwegende dat dit tevens gaat om ouders die vaak van gemeente naar gemeente verhuizen;

van mening dat met de invoering van de Jeugdwet deze gezinnen wellicht tussen wal en schip vallen;

verzoekt de regering, een vangnet te creëren waardoor deze honderden zwerfgezinnen wel de zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind