Stemming

Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 4.3.1 opgenomen delegatiegrondslag

12,1 %
87,9 %


PVV

SP

PvdA

SGP

50PLUS

PvdD

CU

VVD

GL

CDA

D66


Nr. 67 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4.3.1 vervalt het derde lid.

Toelichting

Artikel 4.3.1, derde lid biedt de grondslag voor het stellen van nadere regels over het verslag dat wordt ingediend door de jeugdhulpaanbieder en de gecertificeerde instelling terwijl het artikel zelf daar al voldoende regels (in het tweede lid, onderdelen a. t/m k.) voor stelt. De indiener is daarom van oordeel dat het derde lid dient te vervallen.

Keijzer


Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 4.3.1 opgenomen delegatiegrondslag

2013-10-11
Dossier: 33684
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-67.html