Stemming

Motie van het lid Bergkamp over het toegankelijk aanbieden van informatie over de rechten van cliënten en hun ouders

47,0 %
53,0 %


SP

PvdD

50PLUS

SGP

PvdA

VVD

GL

CDA

D66

PVV

CU


Nr. 104 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel voorziet in een verplichting voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen voor het instellen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon en een klachtenregeling;

constaterende dat het voor veel jeugdigen en hun ouders lastig blijkt te achterhalen wat precies hun rechten zijn;

overwegende dat het gebundeld en toegankelijk aanbieden van deze informatie daarvoor een oplossing kan bieden;

verzoekt de regering, onderzoek te doen hoe informatie ten aanzien van de rechten van cliënten en hun ouders in de jeugdzorg op een voor hen toegankelijke wijze kan worden gebundeld en aangeboden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp


Motie van het lid Bergkamp over het toegankelijk aanbieden van informatie over de rechten van cliënten en hun ouders

2013-10-15
Dossier: 33684
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-104.html