28,2 %
71,8 %

PvdA

D66

CDA

PVV

CU

SP

GL

50PLUS

SGP

VVD

PvdD


Nr. 95 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten een precaire transitie is;

overwegende dat de door de regering voorgestelde bezuiniging en de snelheid van invoering haaks staan op de zorgvuldigheid waar de transitie mee gepaard zou moeten gaan;

constaterende dat bij de transitie van jeugdzorg in Denemarken de kosten in de beginfase juist hoger uitvielen en pas na enkele jaren een kostenbesparing mogelijk was;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de bezuinigingen op het jeugdzorgbudget voor de gemeenten getemporiseerd kunnen worden en hier bij de Voorjaarsnota over te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman