Gepubliceerd: 19 augustus 2013
Indiener(s): Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-5.html
ID: 33684-5

Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 19 augustus 2013

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel 6.1.9 wordt aan het einde van het derde lid een punt geplaatst.

II

In artikel 10.3 wordt het derde lid op een nieuwe regel geplaatst.

III

In artikel 11.2, onderdeel C, vervalt in artikel 12a, vijfde lid, «58».

IV

In artikel 11.2, onderdeel C, wordt in artikel 12e, derde lid, «adviesen» vervangen door: advies- en.

V

In artikel 11.2, onderdeel C, vervalt in artikel 12g, eerste lid, «60».

VI

In artikel 11.2, onderdeel C, wordt in artikel 12i, tweede lid, «adviesen» vervangen door: advies- en.

VII

In artikel 11.5, onderdeel A, derde onderdeel, wordt na «305» een komma geplaatst.