Kamerstuk 33684-106

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 65 over het laten vervallen van de in artikel 4.1.4, derde lid, opgenomen delegatiegrondslag

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


72,5 %
27,5 %

CDA

SP

VVD

PVV

PvdA

GL

SGP

CU

D66

PvdD

50PLUS


Nr. 106 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 65

Ontvangen 15 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 4.1.4, derde lid, vervalt.

Toelichting

De artikelen 4.1.1., 4.1.2. en 4.1.3. kennen zeer uitgebreide regels waaraan jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen allemaal moeten voldoen. In artikel 4.1.4 worden verschillende mogelijkheden gegeven aan de regering om nadere regels te stellen ter uivoering van de artikelen 4.1.1., tweede lid, 4.1.2 en 4.1.3.

Dit amendement ziet op het derde lid van artikel 4.1.4. waarin ook nog eens de mogelijkheid gegeven wordt nadere regels te stellen ten aanzien van de bestuursstructuur en ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering.

Naar de mening van de indiener zijn elders in het artikel meer dan voldoende waarborgen opgenomen waarmee de beoogde kwaliteit bereikt kan worden.

Keijzer