Kamerstuk 33684-16

Amendement van de leden Leijten en Kooiman over gelijke toegang tot jeugdhulp voor iedere in Nederland verblijvende jeugdige

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


14,8 %
85,2 %

PvdA

PvdD

PVV

CDA

GL

SP

VVD

50PLUS

D66

SGP

CU


Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN

Ontvangen 3 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 1.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1.1a

Iedere in Nederland verblijvende jeugdige heeft recht op jeugdhulp.

Toelichting

Met dit amendement regelen de indieners dat de aanspraak op jeugdzorg een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland. De decentralisatie van de overheidstaken met betrekking tot de jeugdzorg mag niet gepaard gaan met het verlies van het recht op zorg. Een groot voordeel van de voorgestelde bepaling is dat het recht op jeugdzorg voor jeugdigen geldt ten aanzien van iedere jeugdige in Nederland en hiermee wordt verjuridisering voorkomen.

Leijten Kooiman