Stemming

Motie van het lid Bergkamp over transparantie in het aanbod van jeugdhulpaanbieders

89,9 %
10,1 %


PvdA

SP

VVD

PVV

CDA

D66

50PLUS

CU

SGP

GL

PvdD


Nr. 103 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de nieuwe Jeugdwet wordt voorzien in de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget;

overwegende dat het pgb jeugdigen en hun ouders in staat stelt om eigen regie te voeren;

overwegende dat het voor het maken van een gefundeerde keuze voor een pgb en een bepaalde hulpaanbieder voor jeugdigen en hun ouders essentieel is dat zij vooraf kunnen beschikken over voldoende informatie;

verzoekt de regering, te bevorderen dat er transparantie is in het aanbod van jeugdhulpaanbieders in de gemeenten zodat ouders en jeugdigen verantwoorde keuzes kunnen maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp


Motie van het lid Bergkamp over transparantie in het aanbod van jeugdhulpaanbieders

2013-10-15
Dossier: 33684
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-103.html