Kamerstuk 33684-115

Nader gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 114) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


86,6 %
13,4 %

50PLUS

PvdD

SGP

D66

CDA

GL

PvdA

PVV

VVD

SP

CU


Nr. 115 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 114

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet voornemens is met de Jeugdwet ook de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen bij gemeenten te beleggen,

constaterende, dat hiertegen bij betrokken partijen in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen veel verzet bestaat,

verzoekt de regering, bij de evaluatie van de Jeugdwet nadrukkelijk de positionering van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp