Kamerstuk 33684-114

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp (t.v.v. 33684, nr. 102) over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Gepubliceerd: 17 oktober 2013
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-114.html
ID: 33684-114
Origineel: 33684-102
Wijzigingen: 33684-115

Nr. 114 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 102

Voorgesteld 17 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is, met de Jeugdwet ook de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen bij gemeenten te beleggen;

constaterende dat hiertegen bij betrokken partijen in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen veel verzet bestaat;

verzoekt de regering, bij de evaluatie van de Jeugdwet nadrukkelijk de positionering van de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp