Stemming

Motie van het lid Bergkamp over verantwoorde overheveling van de taken voor de jeugd-ggz

100,0 %
0,0 %


VVD

GL

PvdA

CU

50PLUS

CDA

SP

D66

PvdD

PVV

SGP


Nr. 101 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is met de Jeugdwet ook de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen bij gemeenten te beleggen;

constaterende dat hiertegen bij betrokken partijen in de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen veel verzet bestaat;

overwegende dat het in de jeugd-ggz gaat om kwetsbare jongeren waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat in elk van de 41 transitie- en transformatiearrangementen expliciet aandacht wordt besteed aan de wijze waarop zal worden zorggedragen voor een verantwoorde en zorgvuldige overheveling van de taken en verantwoordelijkheden voor de jeugd-ggz, en daarover de Kamer voor het einde van het jaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp


Motie van het lid Bergkamp over verantwoorde overheveling van de taken voor de jeugd-ggz

2013-10-15
Dossier: 33684
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-101.html