Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 70 over het laten vervallen van de in artikel 12a, vijfde lid, van de Wmo opgenomen delegatiegrondslag

8,7 %
91,3 %


PVV

CDA

50PLUS

D66

PvdA

SP

VVD

SGP

PvdD

CU

GL


Nr. 110 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 70

Ontvangen 17 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 11.2 vervalt in onderdeel C het vijfde lid van artikel 12a.

II

In artikel 11.2 vervalt in onderdeel C het zesde lid van artikel 12a.

Toelichting

Dit amendement is gewijzigd ten gevolge van de derde nota van wijziging (33 684 nr. 108) waarin aan artikel 12a van de Wmo een zesde lid wordt toegevoegd.

Het in artikel 11.2 voorgestelde artikel 12a, vijfde lid, van de Wmo biedt grondslag voor het bij algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regels over de werkwijze van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, alsmede de deskundigheid waarover een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling moet beschikken. Het artikel zelf stelt daaromtrent in de overige leden naar het oordeel van de indiener al voldoende regels. Het artikellid dient derhalve te vervallen. Het zesde lid (dat door de genoemde nota van wijziging is toegevoegd – bepaalt dat de maatregel niet wordt voorgedragen dan nadat het ontwerp is gepubliceerd in de Staatscourant in verband met consultatie. Gelet op het vervallen van het vijfde lid dient die publicatie geen doel meer, zodat het dient te vervallen.

Keijzer


Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 70 over het laten vervallen van de in artikel 12a, vijfde lid, van de Wmo opgenomen delegatiegrondslag

2013-10-17
Dossier: 33684
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-110.html