Kamerstuk 33684-71

Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 12p, zevende lid Wmo opgenomen delegatiegrondslag

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


8,7 %
91,3 %

PVV

PvdA

D66

SP

CDA

VVD

50PLUS

CU

SGP

PvdD

GL


Nr. 71 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 11.2 vervalt in onderdeel C, zevende lid van artikel 12p de laatste volzin.

Toelichting

Het in artikel 11.2 voorgestelde artikel 12p, zevende lid, laatste volzin, van de Wmo biedt grondslag voor het stellen van nadere regels over de wijze waarop tuchtklachten kunnen worden ingediend. De indiener is van oordeel dat omtrent het tuchtrecht reeds voldoende is geregeld, zodat de volzin dient te vervallen.

Keijzer