Stemming

Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 12p, zevende lid Wmo opgenomen delegatiegrondslag

8,7 %
91,3 %


PVV

PvdA

D66

SP

CDA

VVD

50PLUS

CU

SGP

PvdD

GL


Nr. 71 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 11.2 vervalt in onderdeel C, zevende lid van artikel 12p de laatste volzin.

Toelichting

Het in artikel 11.2 voorgestelde artikel 12p, zevende lid, laatste volzin, van de Wmo biedt grondslag voor het stellen van nadere regels over de wijze waarop tuchtklachten kunnen worden ingediend. De indiener is van oordeel dat omtrent het tuchtrecht reeds voldoende is geregeld, zodat de volzin dient te vervallen.

Keijzer


Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 12p, zevende lid Wmo opgenomen delegatiegrondslag

2013-10-11
Dossier: 33684
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-71.html