Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 41 over een basispakket voor bepaalde vormen van specialistische hulphulp

28,2 %
71,8 %


50PLUS

PVV

SP

CDA

D66

GL

VVD

PvdD

CU

PvdA

SGP


Nr. 53 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41

Ontvangen 10 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 6. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de voorzieningen op het gebied van specialistische jeugdhulp, waaronder in ieder geval wordt verstaan geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen, die het college in ieder geval treft ten behoeve van de jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen zijn gemeente.

Toelichting

Met dit amendement regelen de indieners dat gemeenten een verplicht basispakket specialistische zorg aanbieden aan jeugdigen. De indieners achten het van groot belang dat specialistische jeugdzorg niet versnipperd raakt na decentralisatie van taken door de overheid. Onder specialistische jeugdzorg wordt in dit geval onder andere verstaan; hulp aan slachtoffers van loverboys, hulp aan slachtoffers van mensenhandel, forensisch medische zorg en de jeugd-GGZ. De uitwerking van het verplichte basispakket specialistische zorg wordt op een later moment uitgewerkt middels een algemene maatregel van bestuur.

Leijten Kooiman


Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 41 over een basispakket voor bepaalde vormen van specialistische hulphulp

2013-10-10
Dossier: 33684
Indiener(s): Nine Kooiman , Renske Leijten
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-53.html