Nr. 116 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2014

Hierbij bieden wij u aan het op 9 mei 2014 door ons vastgestelde rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening1.

Algemene Rekenkamer

drs. Saskia J. Stuiveling, president

dr. Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris