Kamerstuk 33684-43

Amendement van de leden Voortman en Voordewind ter vervanging van nr. 6 over het van toepassing verklaren van de Jeugdwet op in Nederland verblijvende jeugdige vreemdelingen

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


26,2 %
73,8 %

CDA

PvdD

PvdA

GL

PVV

50PLUS

CU

D66

SP

VVD

SGP


Nr. 43 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN VOORDEWIND TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61

Ontvangen 9 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 1.3 komt te luiden:

Artikel 1.3

Deze wet is, in afwijking van de artikelen 10 en 11 van de Vreemdelingenwet 2000, van toepassing op in Nederland verblijvende jeugdigen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de Jeugdwet van toepassing is op in Nederland verblijvende jeugdigen, waaronder zowel rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen als niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen vallen.

Voortman Voordewind