Stemming

Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 2.11 opgenomen delegatiegrondslag

11,4 %
88,6 %


D66

SGP

CDA

SP

VVD

PvdA

PVV

PvdD

GL

CU

50PLUS


Nr. 64 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 2.11 vervalt de aanduiding «2.» voor het tweede lid, alsmede het eerste lid.

Toelichting

Hiermee vervalt de in artikel 2.11 opgenomen grondslag voor het bij algemene maatregel van bestuur nader stellen van regels over de daar genoemde beschikbare deskundigheid. De indiener is van oordeel dat de wet daartoe reeds voldoende mogelijkheden biedt. Daarnaast biedt artikel 2.12 reeds een grondslag voor het geven van een aanwijzing wanneer het beleid strijdig is met de uitgangspunten van de wet, zodat het ook daarom niet nodig is nadere regels te (kunnen) stellen.

Keijzer


Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 2.11 opgenomen delegatiegrondslag

2013-10-11
Dossier: 33684
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-64.html