Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 25 over het waarborgen van de verantwoordelijkheid van de professional m.b.t. het bepalen, doorverwijzen en uitvoeren van zorg

25,5 %
74,5 %


CDA

PVV

D66

SP

SGP

VVD

PvdA

GL

50PLUS

CU

PvdD


Nr. 77 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 25

Ontvangen 15 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.5, eerste lid, onderdeel g, wordt «de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts» vervangen door: de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts en de jeugdhulpverlener.

II

In artikel 2.6, vierde lid, vervalt «de voorwaarden waaronder en».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de professionals in de jeugdzorg het recht krijgen om door te verwijzen naar andere zorg wanneer dat nodig is. De gemeente kan de beslissing van de professional niet overstemmen. Hierdoor wordt voorkomen dat gemeenten op de stoel van de professional gaan zitten.

De indieners zijn van mening dat met dit amendement recht wordt gedaan aan het advies van de tijdelijke parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg, om de professional verantwoordelijk te maken voor het bepalen, doorverwijzen en uitvoeren van zorg.

Leijten Kooiman


Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 25 over het waarborgen van de verantwoordelijkheid van de professional m.b.t. het bepalen, doorverwijzen en uitvoeren van zorg

2013-10-15
Dossier: 33684
Indiener(s): Nine Kooiman , Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-77.html