Kamerstuk 33684-25

Amendement van de leden Leijten en Kooiman over het waarborgen van de verantwoordelijkheid van de professional m.b.t. het bepalen, doorverwijzen en uitvoeren van zorg

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN

Ontvangen 8 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2.5, eerste lid, onderdeel g, wordt «jeugdhulp ook toegankelijk is» vervangen door: jeugdhulp in ieder geval toegankelijk is.

II

In artikel 2.6, vierde lid, vervalt «de voorwaarden waaronder en».

Toelichting

Dit amendement regelt dat de professionals in de jeugdzorg het recht krijgen om door te verwijzen naar andere zorg wanneer dat nodig is. De gemeente kan de beslissing van de professional niet overstemmen. Hierdoor wordt voorkomen dat gemeenten op de stoel van de professional gaan zitten.

De indieners zijn van mening dat met dit amendement recht wordt gedaan aan het advies van de tijdelijke parlementaire werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg, om de professional verantwoordelijk te maken voor het bepalen, doorverwijzen en uitvoeren van zorg.

Leijten Kooiman