Kamerstuk 33684-86

Motie van de leden Leijten en Kooiman over niet overhevelen van jeugdzorgtaken zonder toereikend preventiebeleid

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


22,1 %
77,9 %

PVV

50PLUS

CU

SGP

VVD

CDA

SP

PvdA

PvdD

D66

GL


Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN

Voorgesteld 15 oktober 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een van de gestelde doelen van de decentralisatie jeugdzorg is dat door middel van preventie zwaardere zorg voorkomen kan worden;

constaterende dat veel gemeenten nu fors bezuinigen of onlangs fors hebben bezuinigd op preventieve taken;

verzoekt de regering, de jeugdzorgtaken pas over te hevelen als alle gemeenten een toereikend preventiebeleid hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Kooiman