Stemming

Amendement van de leden Van der Burg en Ypma over het laten vervallen van artikel 8.1.6

75,8 %
24,2 %


PvdD

GL

CU

PVV

50PLUS

D66

CDA

PvdA

SGP

VVD

SP


Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER BURG EN YPMA

Ontvangen 8 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 8.1.6 vervalt.

Toelichting

In artikel 8.1.6 opent de wetgever de mogelijkheid om daar waar het niet lukt tussen gemeenten onderling en tussen aanbieders en gemeenten te komen tot transparantie en uniformiteit in de bekostiging, een oplossing te bieden in de vorm van nadere regelgeving. Echter, het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om hun opdrachtgeversrol waar te maken en gemeenten en aanbieders dienen zelf tot een oplossing komen. Dit maakt nadere regelgeving overbodig.

Van der Burg Ypma


Amendement van de leden Van der Burg en Ypma over het laten vervallen van artikel 8.1.6

2013-10-08
Dossier: 33684
Indiener(s): Loes Ypma (PvdA), Brigitte van der Burg (VVD)
Onderwerpen: bestuur gemeenten gezin en kinderen jongeren sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-22.html