Kamerstuk 33684-61

Gewijzigd amendement van de leden Leijten en Kooiman ter vervanging van nr. 35, dat regelt dat de ouderbijdrage niet verder wordt verhoogd

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 61 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KOOIMAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 35

Ontvangen 10 oktober 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 8.2.3 komt het eerste lid te luiden:

  • 1. De ouderbijdrage wordt landelijk vastgesteld en ten behoeve van de gemeente geïnd door het bestuursorgaan dat met de inning is belast. De ouderbijdrage kan niet worden verhoogd.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de ouderbijdrage niet verder verhoogd kan worden. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) int de ouderbijdrage. Het amendement sluit uit dat naast de landelijke bijdrage er een gemeentelijke eigen bijdrage geheven kan worden.

Leijten Kooiman