Kamerstuk 33684-69

Amendement van het lid Keijzer over het laten vervallen van de in artikel 9.3, zevende lid, laatste volzin opgenomen delegatiegrondslag

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


74,5 %
25,5 %

PVV

50PLUS

PvdD

SP

D66

PvdA

CU

VVD

SGP

GL

CDA


Nr. 69 AMENDEMENT VAN HET LID KEIJZER

Ontvangen 11 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 9.3, zevende lid vervalt de laatste volzin.

Toelichting

Artikel 9.3, zevende lid, laatste volzin biedt grondslag voor het stellen van nadere regels over de bevoegdheid een tuchtklacht in te dienen. Naar het oordeel van de indiener is dit in het tuchtrecht voldoende geregeld, zodat de grondslag voor het stellen van nadere regels in die laatste volzin dient te vervallen.

Keijzer