Kamerstuk 33684-14

Amendement van het lid Van der Staaij over het verplicht rekening houden met de identiteit van de jeugdige en zijn ouders bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing

Dossier: Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 3 oktober 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.4 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Het college houdt bij de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen, van de jeugdreclassering en van de jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing, redelijkerwijs rekening met:

    • a. behoeften en persoonskenmerken van de jeugdige en zijn ouders, en

    • b. de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders.

Toelichting

Het wetsvoorstel draagt gemeenten ten aanzien van de jeugdhulp op rekening te houden met de identiteit van de jeugdige en zijn ouders. Dat voorschrift ontbreekt echter ten aanzien van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing. Juist bij deze ingrijpende vormen van hulp en ondersteuning is het van belang dat gecertificeerde instellingen aansluiten bij de identiteit en de achtergrond van de jeugdige en zijn ouders. Dit amendement verplicht gemeenten daarom rekening te houden met dit belang bij de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing.

Van der Staaij