Wetsvoorstel 35925-XV - 21 september 2021

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 december 2021
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Ter informatie
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Ter informatie
Leveren inbreng
Amendement
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)