Kamerstuk 35925-XV-65

Motie van het lid Ceder c.s. over het borgen van de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022


100,0 %
0,0 %

SP

BIJ1

CDA

Groep Van Haga

BBB

VVD

PvdA

PVV

CU

D66

JA21

GL

DENK

Omtzigt

FVD

SGP

Volt

Fractie Den Haan

PvdD


Nr. 65 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Ambachtsacademie succesvol is gebleken in het verzorgen van opleidingen voor specialistische beroepen en dat dit inmiddels heeft geleid tot tal van nieuwe ambachtelijke ondernemingen;

overwegende dat zelfstandige financiering zonder overheidsbijdrage voor de Ambachtsacademie een complex vraagstuk is, vanwege de bijzondere structuur van zelfstandige beroepsbeoefenaars en de kleinschaligheid van de branches;

overwegende dat het van belang is dat er ook in de toekomst werk wordt gemaakt van de opleiding voor specialistische beroepen en dat het wenselijk is dat de Ambachtsacademie daar een rol in kan blijven vervullen;

verzoekt de regering om op korte termijn met Stichting AmbachtNederland in gesprek te gaan hoe de kennis, expertise en infrastructuur van de Ambachtsacademie geborgd kan worden in de toekomst, en de Kamer daarover voor 1 april 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder

Van Beukering-Huijbregts

Tielen

Palland