Stemming

Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken

44,7 %
55,3 %


CU

VVD

GL

PVV

DENK

PvdD

JA21

BIJ1

D66

Groep Van Haga

Volt

Omtzigt

Fractie Den Haan

CDA

SGP

PvdA

FVD

SP

BBB


Nr. 58 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat samenwonen financieel door een stapeling van belastingen, toeslagen en sociale regelingen sterk wordt ontmoedigd, terwijl er woningnood is;

verzoekt de regering een breed onderzoek te (laten) doen naar de nadelige financiële consequenties van samenwonen voor mensen met diverse inkomens, daarbij de effecten van het belastingstelsel, kindgebonden budget, toeslagen, uitkeringen, AOW, schuldsanering en zo meer in beeld te brengen en voorstellen te doen voor het beperken van deze samenwoonkloof,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Maatoug

Van Kent


Motie van het lid Nijboer c.s. over een onderzoek naar de samenwoonkloof en voorstellen om die te beperken

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Bart van Kent (SP), Henk Nijboer (PvdA), Senna Maatoug (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-58.html