Kamerstuk 35925-XV-79

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 6 december 2021
Indiener(s): René Peters (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-79.html
ID: 35925-XV-79