Stemming

Motie van het lid De Graaf over een verbod op de azan

20,7 %
79,3 %


BIJ1

JA21

Omtzigt

VVD

DENK

BBB

GL

FVD

Fractie Den Haan

PvdA

SGP

PVV

CDA

Volt

PvdD

SP

D66

Groep Van Haga

CU


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat van steeds meer moskeeën in Nederland een al dan niet versterkte oproep te horen valt die moslims aanspoort op de knieën te gaan richting het oosten, de zogenaamde azan;

overwegende dat dit geblèr van de azan niet in Nederland thuishoort;

verzoekt de regering om snel met de gemeenten waar dit plaatsvindt, in overleg te gaan om te regelen dat dit direct wordt verboden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf


Motie van het lid De Graaf over een verbod op de azan

2021-11-22
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-15.html