Stemming

Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams

96,7 %
3,3 %


DENK

SGP

Volt

D66

Groep Van Haga

PVV

VVD

JA21

Fractie Den Haan

SP

BBB

CU

Omtzigt

GL

BIJ1

CDA

FVD

PvdA

PvdD


Nr. 61 MOTIE VAN HET LID MAATOUG C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een mismatch is op de arbeidsmarkt;

overwegende dat de coronacrisis momentum creëert voor mensen om zich te oriënteren op een overstap naar een tekortsector en zich daarvoor om, bij of na te scholen;

overwegende dat ook in 2022 coronasteunbudget is gereserveerd voor de regionale mobiliteitsteams;

verzoekt de regering om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken door in elk geval:

  • de regionale mobiliteitsteams voor alle werkenden, werkzoekenden en werkgevers beschikbaar te stellen, zodat zij mensen naar een baan in een tekortsector kunnen geleiden met bijvoorbeeld de regeling «NL leert door», scholingstrajecten en leerwerkbanen;

  • deze teams meer en breder bekend te maken;

  • de leerpunten uit de samenwerking in de regionale mobiliteitsteams toe te passen in een structurele infrastructuur voor begeleiding van mensen van werk naar werk, met daarbij concrete afspraken met gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maatoug

Tielen

Van Beukering-Huijbregts

Ceder


Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Judith Tielen (VVD), Senna Maatoug (GL), Don Ceder (CU), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-61.html