Stemming

Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams

96,7 %
3,3 %


SGP

Groep Van Haga

PVV

CU

Omtzigt

GL

BBB

Volt

PvdA

DENK

PvdD

BIJ1

CDA

Fractie Den Haan

VVD

SP

D66

JA21

FVD


Nr. 61 MOTIE VAN HET LID MAATOUG C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een mismatch is op de arbeidsmarkt;

overwegende dat de coronacrisis momentum creëert voor mensen om zich te oriënteren op een overstap naar een tekortsector en zich daarvoor om, bij of na te scholen;

overwegende dat ook in 2022 coronasteunbudget is gereserveerd voor de regionale mobiliteitsteams;

verzoekt de regering om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken door in elk geval:

  • de regionale mobiliteitsteams voor alle werkenden, werkzoekenden en werkgevers beschikbaar te stellen, zodat zij mensen naar een baan in een tekortsector kunnen geleiden met bijvoorbeeld de regeling «NL leert door», scholingstrajecten en leerwerkbanen;

  • deze teams meer en breder bekend te maken;

  • de leerpunten uit de samenwerking in de regionale mobiliteitsteams toe te passen in een structurele infrastructuur voor begeleiding van mensen van werk naar werk, met daarbij concrete afspraken met gemeenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Maatoug

Tielen

Van Beukering-Huijbregts

Ceder


Motie van het lid Maatoug c.s. over de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken met hulp van regionale mobiliteitsteams

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Judith Tielen (VVD), Don Ceder (CU), Senna Maatoug (GL), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-61.html