Stemming

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Gijs van Dijk over het aanpassen van het concurrentiebeding

60,0 %
40,0 %


SGP

Omtzigt

Groep Van Haga

CDA

VVD

FVD

PvdA

JA21

BIJ1

PVV

Volt

DENK

D66

CU

BBB

Fractie Den Haan

SP

PvdD

GL


Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BEUKERING-HUIJBREGTS EN GIJS VAN DIJK

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 30% van de werkgevers een concurrentiebeding handhaaft, terwijl dit vaak niet nodig is omdat deze werknemers geen toegang hebben tot gevoelige informatie;

constaterende dat het huidige gebruik van het concurrentiebeding werknemers belemmert op de arbeidsmarkt en de arbeidsmobiliteit vermindert;

overwegende dat deze belemmering, zeker in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, niet gewenst is;

constaterende dat er al geruime tijd gewerkt wordt aan het uitwerken van beleidsopties die als doel hebben onnodig gebruik van het concurrentiebeding in te perken;

verzoekt de regering zo snel mogelijk over te gaan tot het aanpassen van het concurrentiebeding zodat mensen niet meer onnodig worden belemmerd op de arbeidsmarkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Beukering-Huijbregts

Gijs van Dijk


Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Gijs van Dijk over het aanpassen van het concurrentiebeding

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Gijs van Dijk (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-56.html