Stemming

Motie van het lid Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers

28,7 %
71,3 %


FVD

Fractie Den Haan

PvdA

SP

BIJ1

GL

DENK

PvdD

CDA

JA21

Omtzigt

SGP

Volt

Groep Van Haga

BBB

VVD

D66

PVV

CU


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering alles in het werk te stellen pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers te laten plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong.


Motie van het lid Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-35.html