Stemming

Motie van het lid Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers

28,7 %
71,3 %


Omtzigt

SGP

BIJ1

CDA

DENK

FVD

Fractie Den Haan

VVD

Volt

Groep Van Haga

BBB

D66

GL

PvdA

JA21

PVV

CU

SP

PvdD


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID LÉON DE JONG

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering alles in het werk te stellen pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers te laten plaatsvinden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong.


Motie van het lid Léon de Jong over pensioenindexatie in 2022 voor alle gepensioneerden en pensioendeelnemers

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-35.html