Stemming

Gewijzigde motie het lid De Kort over gemeenten oproepen meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden (t.v.v. 35925-XV-46)

86,0 %
14,0 %


PvdD

PVV

FVD

CDA

DENK

JA21

SP

Groep Van Haga

SGP

CU

BBB

Omtzigt

BIJ1

Fractie Den Haan

Volt

PvdA

D66

VVD

GL


Nr. 80 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE KORT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 46

Voorgesteld 7 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt in het bezit is van een startkwalificatie;

overwegende dat gemeenten een passend aanbod dienen aan te bieden aan bijstandsgerechtigden om ze naar werk te begeleiden;

overwegende dat een startkwalificatie meer kansen biedt op de arbeidsmarkt;

overwegende dat er voldoende goede voorbeelden zijn van praktijkopleidingen die sterk arbeidsperspectief hebben;

verzoekt de regering gemeenten op te roepen om meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Kort


Gewijzigde motie het lid De Kort over gemeenten oproepen meer bijstandsgerechtigden zonder startkwalificatie naar praktijkopleidingen toe te leiden (t.v.v. 35925-XV-46)

2021-12-07
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Daan de Kort (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-80.html