Kamerstuk 35925-XV-66

Motie van het lid Van Baarle over acties uit het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie doorzetten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-66.html
ID: 35925-XV-66

78,7 %
21,3 %

Groep Van Haga

Volt

SGP

CDA

D66

FVD

PVV

Fractie Den Haan

PvdA

BIJ1

SP

GL

Omtzigt

VVD

DENK

BBB

JA21

PvdD

CU


Nr. 66 MOTIE VAN HET LID VAN BAARLE

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat arbeidsmarktdiscriminatie een hardnekkig probleem is;

constaterende dat er een Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie is voor de periode 2018–2021;

verzoekt de regering om in aanloop naar het op te stellen nationale plan tegen discriminatie met de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme de acties uit het Actieplan arbeidsmarktdiscriminatie 2018–2021 door te zetten;

verzoekt de regering tevens om als onderdeel van het komende nationaal plan tegen discriminatie een nieuw meerjarig actieplan tegen arbeidsmarktdiscriminatie op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Baarle