Kamerstuk 35925-XV-47

Motie van het lid De Kort c.s. over het organiseren van meer transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Daan de Kort (VVD), Fonda Sahla (D66), Don Ceder (CU), Nicki Pouw-Verweij (JA21)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-47.html
ID: 35925-XV-47

80,0 %
20,0 %

BBB

FVD

Volt

PVV

CU

SP

JA21

CDA

PvdA

PvdD

D66

Fractie Den Haan

Omtzigt

VVD

SGP

BIJ1

GL

Groep Van Haga

DENK


Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DE KORT C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er 430.000 mensen in de bijstand zitten, we ons in een krappe arbeidsmarkt begeven en werkgevers aangeven dat de competenties van mensen uit de bijstand onvoldoende inzichtelijk zijn;

overwegende dat iedereen die momenteel in de bijstand zit het verdient om onafhankelijk te worden;

overwegende dat meer inzicht in de kaartenbak kan leiden tot een betere aansluiting op de arbeidsmarkt;

verzoekt de regering om samen met gemeenten en UWV te kijken naar het organiseren van transparantie in de kaartenbak van bijstandsgerechtigden en hun competenties voor werkgevers inzichtelijk te maken, en de Kamer hierover in het tweede kwartaal van 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Kort

Pouw-Verweij

Sahla

Palland

Ceder