Kamerstuk 35925-XV-16

Motie van de leden De Graaf en Wilders over alle moskeeën sluiten

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 22 november 2021
Indiener(s): Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-16.html
ID: 35925-XV-16

11,3 %
88,7 %

FVD

D66

GL

Volt

PvdD

Groep Van Haga

VVD

Fractie Den Haan

SP

PVV

CDA

CU

JA21

BIJ1

Omtzigt

DENK

BBB

SGP

PvdA


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat moskeeën de fysieke basisinfrastructuur vormen van de islam;

overwegende dat de islam een ideologie is die haaks staat op onze rechtsstaat en een bedreiging vormt voor onze veiligheid en cultuur;

verzoekt de regering om alle moskeeën te sluiten en de betreffende gebouwen een andere bestemming te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Wilders