Stemming

Motie van het lid Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022

100,0 %
0,0 %


DENK

Volt

GL

PvdD

Groep Van Haga

CU

FVD

PVV

Omtzigt

CDA

VVD

PvdA

D66

Fractie Den Haan

BIJ1

SP

JA21

SGP

BBB


Nr. 52 MOTIE VAN HET LID KAT C.S.

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Informatiepunt van Ieder(in) Wajongers op een laagdrempelige manier ondersteunt;

overwegende dat de implementatie van de Wet vereenvoudiging Wajong nog veel vragen of onduidelijkheden met zich mee kan brengen voor Wajongers;

overwegende dat het Informatiepunt in 2022 zou ophouden met bestaan;

verzoekt de regering het Informatiepunt Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) voor 2022 voort te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kat

Sahla

Ceder

De Kort


Motie van het lid Kat c.s. over voortzetting van het Informatiepunt Wajong voor 2022

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Don Ceder (CU), Fonda Sahla (D66), Hülya Kat (D66), Daan de Kort (VVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-52.html