Kamerstuk 35925-XV-38

Motie van de leden Léon de Jong en De Graaf over alle uitkeringen aan statushouders intrekken en geen nieuwe verstrekken

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 2 december 2021
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV), Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-38.html
ID: 35925-XV-38

14,7 %
85,3 %

Groep Van Haga

PVV

FVD

Fractie Den Haan

BBB

SP

GL

PvdD

D66

PvdA

CU

CDA

JA21

DENK

SGP

Omtzigt

Volt

BIJ1

VVD


Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN LÉON DE JONG EN DE GRAAF

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering alle uitkeringen van statushouders in te trekken en geen nieuwe uitkeringen meer te verstrekken aan statushouders,

en gaat over tot de orde van de dag.

Léon de Jong

De Graaf